Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Juni, 2019

Cheapestgamestore.com (‘wij’ of ‘ons’) stelt producten beschikbaar voor aankoop via onze website en mobiele applicaties. Uw aankoop van een
Op het product van Cheapestgamestore.com zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) van toepassing. Uw aankoop van een spel van de Verkoper, zoals beschreven in Sectie 1.1 hieronder, wordt beheerst door de toepasselijke voorwaarden van die cadeaubon en deze Voorwaarden zijn niet langer van toepassing op het moment van die aankoop. Uw gebruik van de
Cheapestgamestore.com websites en mobiele applicaties wordt beheerst door onze Servicevoorwaarden [zie http:// www.Cheapestgamestore.com /terms-of-service].

Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen u (‘u’, of ‘uw’) en
Cheapestgamestore.com . Door het kopen van Cheapestgamestore.com producten en/of het klikken op ‘Accepteer’ van deze voorwaarden waar deze optie voor u beschikbaar is gemaakt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, doe dan geen aankopen bij
Cheapestgamestore.com .

Cheapestgamestore.com behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zullen we dergelijke wijzigingen bekendmaken door ze op onze websites of mobiele toepassingen te plaatsen en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Voorwaarden aan te passen. Wij raden u aan om deze Voorwaarden elke keer dat u een aankoop doet bij Cheapestgamestore.com door te nemen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden en condities begrijpt die van toepassing zijn op deze aankoop. Uw voortgezet gebruik van
Cheapestgamestore.com producten geeft aan dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

Contact opnemen met Cheapestgamestore.com is mogelijk via live-chat en e-mail: [email protected] of [email protected]


1. Goedkoopstegamestore.com Producten

1.1 PlayStation-gebruikersaccount met digitale games. Via onze websites en mobiele applicaties kun je PlayStation-gebruikersaccounts met digitale games kopen en verkopen. De Playstation-account bevat aanvankelijk een of meer digitale spellen of toepassingen.

Voorwaarden en aansprakelijkheid van de spelverkoper. Spel(len) die via onze websites of mobiele applicaties zijn gekocht, worden uitgegeven en geactiveerd door deelnemende derde personen, detailhandelaren en verkopers (gezamenlijk “Verkopers”). Op uw aankoop van elk Account zijn bepaalde door de uitgevende Verkoper vastgestelde voorwaarden van toepassing. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied en de promotionele aard van bepaalde Gift Cards, kunnen verkopers vervaldata vaststellen voor dergelijke Gift Cards, naast andere beperkingen en vereisten. U dient alle toepasselijke voorwaarden van de Verkoper door te nemen en u vertrouwd te maken met deze voorwaarden voordat u een spel koopt. Als u vragen hebt over de toepasselijke verkopersvoorwaarden, neem dan contact op met de uitgevende verkoper.

Als uitgevers van de spellen, zijn de verkopers (en niet Cheapestgamestore.com ) volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van hun programma’s. Verkopers zijn ook verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden, schade en kosten die u of een andere klant lijdt in verband met uw aankoop en gebruik van hun spel. Hoewel Cheapestgamestore.com ernaar streeft om met gerenommeerde en geverifieerde verkopers te werken, is Cheapestgamestore.com niet aansprakelijk voor (i) de verkoop van producten of diensten aan u door een Verkoper via het gebruik van een Spel; en (ii) het verzuim van een Verkoper om de continuïteit van de ondersteuning voor een Spel te eerbiedigen. U zult zich uitsluitend tot de Verkoper moeten wenden voor enige genoegdoening in verband met de voornoemde kwesties.

Gebruikersaccount Fouten. Wij proberen zo accuraat mogelijk te zijn en fouten te elimineren op de producten die wij verkopen; echter, Cheapestgamestore.com verklaart of garandeert niet dat een Gebruikersaccount en informatie over het Gebruikersaccount (inclusief de beschrijving, Verkoper informatie of prijsinformatie) die verstrekt wordt accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. In geval van een fout, in een orderbevestiging, bij het verwerken van een aankoop van een Gebruikersaccount of anderszins, behouden wij ons het recht voor een dergelijke fout te corrigeren en uw bestelling dienovereenkomstig aan te passen (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of de bestelling te annuleren en het in rekening gebrachte bedrag terug te betalen.

2. Disclaimers

In aanvulling op de disclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringsverplichtingen zoals beschreven in de Servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op deze voorwaarden en hierin zijn opgenomen, doet u afstand en ontheft u Cheapestgamestore.com en haar dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van enige aansprakelijkheid, schade en kosten die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan (i) uw verlies of de diefstal van een product van Cheapestgamestore.com; en (ii) elk handelen of nalaten van een Verkoper in verband met een door hem ter beschikking gestelde Gebruikersaccount.Met betrekking tot de Cheapestgamestore.com producten, gaat het risico van verlies en de titel voor dergelijke producten op u over wanneer u uw aankoop van het toepasselijke product voltooit. Cheapestgamestore.com is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van gestolen of verloren Cheapestgamestore.com product of enig gebruik van uw Cheapestgamestore.com product zonder uw toestemming. Cheapestgamestore.com is niet verantwoordelijk voor het vervangen van uw beschadigde of verloren Cheapestgamestore.com product.Cheapestgamestore.com en haar licentiehouders, affiliates en licentiegevers geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Cheapestgamestore.com producten, inclusief zonder beperking, elke expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.Alle Cheapestgamestore.com producten zijn vrij overdraagbaar binnen de USA en wereldwijd,

Deze disclaimers en beperkingen kunnen al dan niet op u van toepassing zijn en zijn ongeldig waar verboden.

3. Betalingsopties

Bij het doen van een aankoop op de websites of een mobiele applicatie, accepteert Cheapestgamestore.com verschillende vormen van betaling, waaronder met Betaalkaart, PayPal, Apple Pay, Google Wallet en Bitcoin. Tenzij anders aangegeven, zal de nominale waarde van het Cheapestgamestore.com product volledig worden gefactureerd op het moment dat u het Cheapestgamestore.com product koopt en Cheapestgamestore.com het product levert. Door de aankoop te doen, erkent u dat u gemachtigd bent om de aangewezen Betaalkaart of andere betalingsmethode te gebruiken en machtigt u ons om uw aankooporder ten laste te brengen van die Betaalkaart of andere betalingsmethode. Wanneer u uw betalingsinformatie verstrekt, machtigt u ons (of een derde betalingsverwerker) om uw betaling en gerelateerde informatie te verwerken en op te slaan. In het geval dat de Betaalkaart of andere betaalmethode die u aanwijst niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet aanvaardbaar is, kunnen wij uw bestelling automatisch opschorten of annuleren. Betaalkaart verwerkingskosten kunnen van toepassing zijn, zelfs als de betaalkaart is verlopen of veranderd op het moment dat Cheapestgamestore.com de kosten indient. U bent verantwoordelijk voor het oplossen van eventuele problemen die we tegenkomen om verder te gaan met uw bestelling.

4. Belastingen

Met betrekking tot de Gebruikersaccount die u op de website of mobiele applicaties koopt, is het bedrag dat u voor een Gebruikersaccount betaalt exclusief omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of gebruiksbelasting, die afzonderlijk aan u in rekening kunnen worden gebracht door de betreffende Verkoper op het moment dat u producten of diensten van de Verkoper koopt met gebruikmaking van de Gebruikersaccount.

5. Cheapestgamestore.com Punten

U verdient Cheapestgamestore.com punten bij aankoop van een Cheapestgamestore.com product. Zie de Servicevoorwaarden [at http://cheapestgamestore.com/terms-of-service] voor meer informatie.

6. Annuleringen; geen retourzendingen

Alle aankopen op websites of mobiele applicaties zijn definitief. Aangeschafte gebruikersaccounts kunnen niet worden geretourneerd en worden niet terugbetaald, met dien verstande echter dat indien een gebruikersaccount niet functioneert, wij naar eigen goeddunken het aankoopbedrag van de gebruikersaccount kunnen terugbetalen of de defecte gebruikersaccount kunnen vervangen door een alternatieve gebruikersaccount of door producten of diensten van gelijke waarde. Als u vragen of problemen heeft met uw bestelling, neem dan contact op met [email protected]

7. Uitgesloten gebruikers en gebieden

U bent niet toegestaan om aankopen te doen bij Cheapestgamestore.com als u (i) zich bevinden in, onder de zeggenschap staan van, of onderdaan of inwoner zijn van een land waaraan de Verenigde Staten goederen of diensten onder embargo heeft onderworpen; (ii) geïdentificeerd zijn als een “speciaal aangewezen nationaliteit” of (iii) die voorkomen op de “Denied Persons List” of de “Entity Listî” van het ministerie van Handel van de Verenigde Staten, of op enige andere exportcontrolelijst van de Verenigde Staten.

8. Privacy

Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij informatie en gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken [see http://cheapestgamestore.com/privacy].

9. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. Ontheffing

De handhaving van de Voorwaarden is uitsluitend naar ons oordeel en het feit dat wij een bepaling in sommige gevallen niet handhaven, betekent niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling in andere gevallen wel te handhaven.

11. Alle spellen zijn in het Engels. Als u wilt weten of dit spel beschikbaar is in andere talen neem dan contact op met onze Live Chat Ondersteuning VOORDAT u het koopt. U hebt geen recht op terugbetaling op grond van het feit dat het spel de door u gewenste taal niet ondersteunt, als onze operators u niet vooraf hebben bevestigd dat het spel deze taal ondersteunt.

12. Garantie

a) Alle spellen hebben 1 jaar garantie. Als de klant de login id (e-mail) van de spel account verandert of 2 stappen verificatie of de XBOX Passkey inschakelt, vervalt de garantie.

b) Indien het spel wordt gekocht om te worden doorverkocht, bedraagt de garantie 15 dagen vanaf het tijdstip van aankoop.

13. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden of de
Cheapestgamestore.com producten, neem dan contact met ons op via: [email protected] of neem contact op met onze Live Chat Support via de knop op onze hoofdpagina.

Aanvullende voorwaarden en bepalingen; EULA’s

Wanneer u gebruik maakt van de G2A Pay-diensten van G2A.COM Limited (hierna te noemen de “G2A Pay-dienstverlener”) om een aankoop op onze website te doen, wordt de verantwoordelijkheid voor uw aankoop eerst overgedragen aan G2A.COM Limited voordat deze aan u wordt geleverd. G2A Pay dienstverlener neemt de primaire verantwoordelijkheid, met onze hulp, voor betaling en betaling gerelateerde klantenondersteuning. De voorwaarden tussen G2A Pay dienstverlener en klanten die gebruik maken van diensten van G2A Pay worden beheerst door afzonderlijke overeenkomsten en zijn niet onderworpen aan de Voorwaarden op deze website.

Met betrekking tot klanten die aankopen doen via G2A Pay services provider checkout, (i) het privacybeleid van de G2A Pay-dienstverlener is van toepassing op alle betalingen en moet worden doorgenomen alvorens een aankoop te doen, en (ii) is het G2A Pay-dienstenleverancier Restitutiebeleid van toepassing op alle betalingen, tenzij de betrokken leverancier de kopers hiervan vooraf uitdrukkelijk in kennis stelt. Bovendien kan de aankoop van bepaalde producten ook vereisen dat shoppers akkoord gaan met een of meer licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (of “EULA’s”) die aanvullende voorwaarden kunnen bevatten die door de leverancier van het product in plaats van door ons of G2A Pay dienstverlener zijn vastgesteld. U bent gebonden aan elke EULA waarmee u instemt.

Wij en/of entiteiten die producten op onze website verkopen door gebruik te maken van G2A Pay diensten zijn primair verantwoordelijk voor garantie, onderhoud, technische of product ondersteunende diensten voor deze Producten. Wij en/of entiteiten die producten verkopen op onze website zijn primair verantwoordelijk tegenover gebruikers voor alle aansprakelijkheden die verband houden met de vervulling van bestellingen, en EULA’s die door de eindgebruiker-klant zijn aangegaan. G2A Pay dienstverlener is primair verantwoordelijk voor het faciliteren van uw betaling.

U bent verantwoordelijk voor alle vergoedingen, belastingen of andere kosten in verband met de aankoop en levering van uw artikelen als gevolg van kosten die worden opgelegd door uw relatie met betalingsdienstaanbieders of de heffingen en belastingen die worden opgelegd door uw lokale douanebeambten of andere regelgevende instantie.

Voor vragen of geschillen met de klantenservice kunt U ons per e-mail bereiken op [email protected]

Vragen in verband met betalingen via G2A Pay-dienstverleners moeten worden gericht aan [email protected]

Waar mogelijk zullen wij met U en/of een gebruiker die op onze website verkoopt, samenwerken om eventuele geschillen naar aanleiding van uw aankoop op te lossen.