Warunki sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec, 2019 r.

Cheapestgamestore.com (“my” lub “nas”) udostępnia produkty do zakupu za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych. Zakup dowolnego
Produkt Cheapestgamestore.com jest regulowany przez niniejsze Warunki Sprzedaży (“Warunki”). Zakup gry Sprzedawcy, opisany w punkcie 1.1 poniżej, podlega odpowiednim warunkom i zasadom dotyczącym danej karty podarunkowej, a niniejsze Warunki przestają obowiązywać w momencie takiego zakupu. Korzystanie przez Państwa z
Strony internetowe i aplikacje mobilne Cheapestgamestore.com podlegają naszym Warunkom Świadczenia Usług [zob. http:// www.Cheapestgamestore.com /terms of-service].

Niniejsze warunki stanowią umowę prawną pomiędzy użytkownikiem (“użytkownik” lub “użytkownik”) a
Cheapestgamestore.com . Dokonując zakupu produktów Cheapestgamestore.com i/lub klikając na “Akceptację” niniejszych Warunków w przypadku, gdy opcja ta jest udostępniona użytkownikowi, użytkownik wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie dokonuj żadnych zakupów w
Cheapestgamestore.com .

Cheapestgamestore.com zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia wszystkich lub części niniejszych Warunków w dowolnym czasie i według naszego uznania. Jeśli wprowadzimy zmiany do niniejszych Warunków, powiadomimy o nich, umieszczając je na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych i aktualizując datę “Ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszych Warunków. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Warunkami za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu z Cheapestgamestore.com, aby upewnić się, że rozumiesz zasady i warunki, które mają zastosowanie do takiego zakupu. Dalsze korzystanie z
Produkty Cheapestgamestore.com oznaczają akceptację wszelkich zmian Warunków.

Kontakt z Cheapestgamestore.com jest możliwy poprzez live-chat i email: [email protected] lub [email protected]


1. Produkty Cheapestgamestore.com

1.1 Konto użytkownika PlayStation zawierające Gry Cyfrowe. Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne umożliwiają kupno i sprzedaż kont użytkowników PlayStation zawierających Gry cyfrowe. Konto Playstation będzie początkowo zawierać jedną lub więcej gier cyfrowych lub aplikacji.

Warunki i odpowiedzialność sprzedawcy gier. Gry zakupione za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych są wydawane i aktywowane przez uczestniczące osoby trzecie, sprzedawców detalicznych i sprzedawców (zwanych łącznie “Sprzedawcami”). Zakup każdego Rachunku przez Użytkownika będzie podlegał określonym warunkom ustanowionym przez Sprzedawcę wystawiającego Rachunek. W zależności od prawa obowiązującego w danej jurysdykcji oraz promocyjnego charakteru niektórych Kart Podarunkowych, Sprzedawcy mogą określić daty ważności takich Kart Podarunkowych, a także inne ograniczenia i wymagania. Przed zakupem Gry należy zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi warunkami Sprzedawcy. W przypadku pytań dotyczących warunków obowiązujących Sprzedawców, należy skontaktować się z wydającym je Sprzedawcą.

Jako wystawcy Gier, Sprzedawcy (a nie Cheapestgamestore.com ) są w pełni odpowiedzialni za wszystkie aspekty swoich programów. Sprzedawcy są również odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania, szkody i koszty poniesione przez użytkownika lub innego klienta w związku z zakupem i korzystaniem z ich Gry. Podczas gdy Cheapestgamestore.com stara się współpracować z renomowanymi i sprawdzonymi sprzedawcami, Cheapestgamestore.com nie ponosi odpowiedzialności za (i) sprzedaż produktów lub usług Użytkownikowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem jakiejkolwiek Gry; oraz (ii) brak honorowania przez Sprzedawcę ciągłości wsparcia dla Gry. W związku z powyższymi kwestiami, wszelkich środków zaradczych należy szukać wyłącznie u Sprzedawcy.

Konto użytkownika Błędy. Staramy się być jak najbardziej dokładni i wyeliminować błędy w produktach, które sprzedajemy, jednak Cheapestgamestore.com nie oświadcza ani nie gwarantuje, że jakiekolwiek Konto Użytkownika i informacje o Koncie Użytkownika (w tym opis, informacje o Sprzedawcy lub informacje o cenach) dostarczone są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. W przypadku błędu w potwierdzeniu zamówienia, podczas przetwarzania zakupu Konta Użytkownika lub w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do poprawienia takiego błędu i odpowiedniej zmiany zamówienia (w tym naliczenia prawidłowej ceny) lub do anulowania zamówienia i zwrotu wszelkich naliczonych kwot.

2. Zastrzeżenia

Oprócz wyłączeń, ograniczeń odpowiedzialności i zobowiązań odszkodowawczych określonych w Warunkach świadczenia usług, które mają zastosowanie do niniejszych Warunków i są włączone do nich przez niniejsze odniesienie, użytkownik zrzeka się i zwalnia Cheapestgamestore.com i jego filie, podmioty stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów z wszelkich zobowiązań, szkód i kosztów wynikających lub związanych z (i) utraty lub kradzieży jakiegokolwiek produktu Cheapestgamestore.com; oraz (ii) wszelkie działania lub zaniechania Sprzedawcy w związku z udostępnionym przez niego Kontem Użytkownika.W odniesieniu do produktów Cheapestgamestore.com, ryzyko utraty i tytuł prawny do takich Produktów przechodzą na użytkownika w momencie zakończenia zakupu odpowiedniego produktu. Cheapestgamestore.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające ze skradzionego lub zgubionego produktu Cheapestgamestore.com lub jakiegokolwiek wykorzystania produktu Cheapestgamestore.com bez zgody użytkownika. Cheapestgamestore.com nie jest odpowiedzialny za wymianę Twojego uszkodzonego lub zagubionego produktu Cheapestgamestore.com.Cheapestgamestore.com i jego licencjobiorcy, podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do produktów Cheapestgamestore.com, w tym bez ograniczeń, wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.Wszystkie produkty Cheapestgamestore.com są swobodnie zbywalne na terenie USA i całego świata,

Te zastrzeżenia i ograniczenia mogą lub nie mogą mieć zastosowania do użytkownika i są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

3. Opcje płatności

Dokonując zakupu na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej, Cheapestgamestore.com akceptuje różne formy płatności, w tym Kartą Płatniczą, PayPal, Apple Pay, Google Wallet oraz Bitcoin. O ile nie wskazano inaczej, denominowana wartość produktu Cheapestgamestore.com zostanie rozliczona w całości w momencie zakupu, a Cheapestgamestore.com dostarcza, produkt Cheapestgamestore.com. Dokonując zakupu, potwierdzasz, że jesteś upoważniony do korzystania ze wskazanej Karty Płatniczej lub innej metody płatności i upoważniasz nas do obciążenia zamówienia zakupu tą Kartą Płatniczą lub inną metodą płatności. Podając informacje o płatnościach, upoważniają nas Państwo (lub zewnętrzną firmę przetwarzającą płatności) do przetwarzania i przechowywania Państwa płatności i powiązanych informacji. W przypadku, gdy Karta Płatnicza lub inna metoda płatności wyznaczona przez Państwa nie może zostać zweryfikowana, jest nieważna lub nie jest w inny sposób akceptowalna, możemy zawiesić lub automatycznie anulować Państwa zamówienie. Opłaty za przetwarzanie karty płatniczej mogą mieć zastosowanie nawet wtedy, gdy karta płatnicza wygasła lub uległa zmianie w czasie, gdy Cheapestgamestore.com przedkłada opłaty. Jesteś odpowiedzialny za rozwiązanie wszelkich problemów, które napotkamy w celu kontynuacji zamówienia.

4. Podatki

W odniesieniu do Konta Użytkownika zakupionego przez Użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacjach mobilnych, kwota zapłacona za jakiekolwiek Konto Użytkownika nie obejmuje podatków od sprzedaży, podatku od wartości dodanej lub podatku od użytkowania, które mogą zostać naliczone Użytkownikowi oddzielnie przez odpowiedniego Sprzedawcę w momencie zakupu produktów lub usług od Sprzedawcy przy użyciu Konta Użytkownika.

5. Cheapestgamestore.com Punkty

Punkty Cheapestgamestore.com zdobędziesz przy zakupie produktu Cheapestgamestore.com. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie serwisu [at http://cheapestgamestore.com/terms-of-service].

6. Rezygnacja; Brak zwrotów

Wszystkie zakupy dokonane na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych są ostateczne. Zakupione Konta Użytkowników nie podlegają zwrotowi ani refundacji, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli Konto Użytkownika nie działa, możemy, według własnego uznania, zwrócić Użytkownikowi kwotę zakupu Konta Użytkownika lub wymienić wadliwe Konto Użytkownika na alternatywne Konto Użytkownika albo na produkty lub usługi o takiej samej wartości. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z zamówieniem prosimy o kontakt na adres [email protected]

7. Wykluczeni użytkownicy i terytoria

Nie wolno dokonywać zakupów w Cheapestgamestore.com, jeśli. (i) zlokalizowane w, pod kontrolą, lub będące obywatelem lub rezydentem jakiegokolwiek kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary lub usługi; (ii) określona jako “specjalnie wyznaczona narodowość” lub (iii) jest umieszczony na liście osób lub podmiotów objętych zakazem eksportu prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych lub na innej liście kontroli eksportu prowadzonej przez Stany Zjednoczone.

8. Prywatność

Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje i dane [see http://cheapestgamestore.com/privacy].

9. Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

10. Odstąpienie od umowy

Egzekwowanie Warunków zależy wyłącznie od naszego uznania, a brak egzekwowania przez nas danego postanowienia w niektórych przypadkach nie stanowi zrzeczenia się przez nas prawa do egzekwowania takiego postanowienia w innych przypadkach.

11. Wszystkie gry są w języku angielskim. Jeśli chcesz wiedzieć, czy ta gra jest dostępna w innych językach, skontaktuj się z naszą obsługą czatu na żywo PRZED zakupem. Nie masz prawa do zwrotu pieniędzy z powodu tego, że gra nie obsługuje Twojego języka, jeśli nie zostałeś wcześniej potwierdzony przez naszych operatorów, że gra go obsługuje.

12. Gwarancja

a) Wszystkie gry posiadają 1 rok gwarancji. Jeśli klient zmieni login id (email) konta w grze lub włączy weryfikację 2 krokową lub XBOX Passkey, gwarancja traci ważność.

b) Jeśli gra została zakupiona w celu odsprzedaży, gwarancja wynosi 15 dni od momentu zakupu.

13. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków lub
Produkty Cheapestgamestore.com, prosimy o kontakt z nami pod adresem: [email protected] lub kontakt z naszą pomocą techniczną Live Chat za pomocą przycisku na naszej stronie głównej.

Dodatkowe warunki; EULA

Gdy korzystasz z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (zwanego dalej “dostawcą usług G2A Pay”), aby dokonać zakupu na naszej stronie internetowej, odpowiedzialność za Twój zakup zostanie najpierw przeniesiona na G2A.COM Limited, zanim zostanie on dostarczony do Ciebie. Dostawca usług G2A Pay bierze na siebie główną odpowiedzialność, z naszą pomocą, za płatności i obsługę klienta związaną z płatnościami. Warunki pomiędzy dostawcą usług G2A Pay a klientami korzystającymi z usług G2A Pay są regulowane przez odrębne umowy i nie podlegają Regulaminowi na niniejszej stronie.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem kasy dostawcy usług G2A Pay, (i) polityka prywatności dostawcy usług G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności i należy się z nią zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) polityka refundacji dostawcy usług G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności, chyba że odpowiedni dostawca wyraźnie poinformuje kupujących z wyprzedzeniem. Ponadto zakup niektórych produktów może wymagać od kupujących zgody na jedną lub więcej umów licencyjnych użytkownika końcowego (lub “EULA”), które mogą zawierać dodatkowe warunki ustalone przez dostawcę produktu, a nie przez nas lub dostawcę usług G2A Pay. Użytkownik będzie związany każdą EULA, na którą się zgodzi.

My i/lub podmioty, które sprzedają produkty na naszej stronie internetowej za pomocą usług G2A Pay, są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za usługi gwarancyjne, konserwacyjne, techniczne lub usługi wsparcia dla tych Produktów. My i/lub podmioty, które sprzedają produkty na naszej stronie internetowej są przede wszystkim odpowiedzialne wobec użytkowników za wszelkie zobowiązania związane z realizacją zamówień, oraz EULA zawarte przez Klienta Końcowego. Dostawca usług G2A Pay jest przede wszystkim odpowiedzialny za ułatwianie płatności.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie opłaty, podatki lub inne koszty związane z zakupem i dostawą Twoich przedmiotów, wynikające z opłat nałożonych przez Twoje relacje z dostawcami usług płatniczych lub ceł i podatków nałożonych przez lokalnych urzędników celnych lub inny organ regulacyjny.

W przypadku pytań dotyczących obsługi klienta lub sporów, Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

Pytania związane z płatnościami realizowanymi za pośrednictwem dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres [email protected]

Tam, gdzie to możliwe, będziemy współpracować z Tobą i/lub każdym użytkownikiem sprzedającym na naszej stronie internetowej, aby rozwiązać wszelkie spory wynikające z Twojego zakupu.