PRIVACY BELEID


De particuliere onderneming (gezamenlijk, de “CheapestGameStore”) respecteren uw privacy rechten en erkennen het belang van het beschermen van de Persoonlijke Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) die door u aan ons wordt verstrekt. Dit Privacybeleid beschrijft hoe de Onderneming de Persoonlijke Informatie verzamelt, bewaart en gebruikt die u aan ons verstrekt via de websites van de Onderneming en via telefonische of e-mailcommunicatie die u met ons voert. Dit Privacybeleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik door de Onderneming van de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt, en de acties die u kunt ondernemen om toegang te krijgen tot deze informatie en om de Onderneming te verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Ingeschreven in het register voor gegevensbescherming met nummer: 22620

TOESTEMMING


Door gebruik te maken van de websites van de Onderneming, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de hierin beschreven praktijken met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bekendmaking door de Onderneming van de door u aan ons verstrekte Persoonlijke Informatie. Dit is het volledige en exclusieve Privacybeleid van het Bedrijf en het vervangt alle eerdere versies. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de bepalingen in dit document, en daarom raden wij u aan deze pagina vaak te bezoeken, dit Privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE


“Persoonlijke informatie” betekent informatie die u als een specifiek individu kan identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactinformatie, hetzij op het werk of thuis. Op alle websites van het Bedrijf die Persoonlijke Informatie verzamelen, beschrijven wij specifiek welke informatie nodig is om u te voorzien van het product, de dienst of het kenmerk dat u hebt aangevraagd. Wij verzamelen Persoonlijke Informatie wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u zich bij ons registreert, wanneer u onze producten en diensten gebruikt, wanneer u een bestelling bij ons indient, wanneer u onze websites of de websites van bepaalde partners van de Onderneming bezoekt, en wanneer u deelneemt aan promoties en sweepstakes.

NEWSLETTERS


Indien u zich wenst te abonneren op de nieuwsbrief(ven) van het Bedrijf, zullen wij uw naam en e-mailadres gebruiken om u de nieuwsbrieven toe te zenden.

ANDERE VERZAMELDE INFORMATIE


Sommige informatie kan automatisch worden verzameld telkens wanneer u de websites van het Bedrijf bezoekt, zoals cookies en computerinformatie. Daarnaast kan informatie worden verzameld uit andere onafhankelijke bronnen van derden. Wij verzamelen ook informatie over welke pagina’s u op deze site bezoekt. Deze gegevens over sitebezoek worden alleen geïdentificeerd aan de hand van een unieke URL.

COOKIES


De Vennootschap gebruikt zowel sessie-ID cookies als permanente cookies als onderdeel van haar interactie met uw browser. Een cookie is een alfanumerieke identificatiecode (een bestand) die de websites van het bedrijf via een webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengen om de systemen van het bedrijf in staat te stellen uw browser te herkennen voor het bijhouden van gegevens. Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer u uw browser sluit, terwijl een permanente cookie gedurende een langere periode op uw harde schijf blijft staan. Wij gebruiken sessie-ID-cookies om het u gemakkelijker te maken op onze websites te navigeren. Wij gebruiken permanente cookies om na te gaan welke delen van onze website u het vaakst bezoekt. Wij gebruiken ook permanente cookies in delen van onze website waar u zich moet registreren en waar u de informatie die u ziet kunt aanpassen, zodat u uw voorkeuren niet meer dan eens hoeft in te voeren.

Sommige zakelijke partners van de Vennootschap (bijv. adverteerders) gebruiken cookies op de site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies (zie ‘Reclame door derden’ en ‘Cookies van derden’ hieronder). Dienovereenkomstig dekt dit Privacybeleid alleen het gebruik van cookies door de Onderneming en niet het gebruik van cookies door adverteerders.

LOGBESTANDEN


Zoals de meeste websites, verzamelt het bedrijf automatisch bepaalde informatie en slaat die op in logbestanden. Deze informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internet service provider (ISP), verwijzende/uitgaande pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd-stempel en click-stream gegevens. De Vennootschap gebruikt deze informatie om trends te analyseren, om fraude op te sporen, om de websites van de Vennootschap te beheren, om de bewegingen van de gebruikers op de websites te volgen en om demografische informatie te verzamelen over de gebruikersbasis van de Vennootschap als geheel.

INFORMATIE UIT BRONNEN VAN DERDEN


Om diensten te verbeteren en personalisatie te verbeteren, kan het Bedrijf periodiek informatie over u verkrijgen van andere onafhankelijke bronnen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Wanneer u bijvoorbeeld een site bezoekt waarop het Bedrijf adverteert, en doorklikt op een dergelijke advertentie, kan het Bedrijf cookies op uw computer plaatsen.

GEBRUIK VAN INFORMATIE


Het Bedrijf verzamelt Persoonlijke Informatie om de juistheid van uw naam, factuuradres, verzendadres, creditcardnummer en de vervaldatum van uw creditcard te verifiëren, om te screenen op fraude, om u te factureren voor gekochte producten en diensten en om u te betalen voor verkochte producten en diensten. De Onderneming gebruikt uw e-mailadres(sen) om zo nodig contact met u op te nemen over de status van uw bestelling en om u een aankoop-/verkoopbevestiging en een verzendbericht van uw bestelling te sturen.

VEILIGHEID


Het bedrijf beschermt de privacy en integriteit van de informatie die het verzamelt door gebruik te maken van passende administratieve protocollen, technische beveiligingen en fysieke veiligheidscontroles die zijn ontworpen om de toegang te beperken, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie onder zijn beheer op te sporen en te voorkomen. De Vennootschap verzendt de informatie die door haar externe dienstverleners wordt gebruikt voor de specifieke uitbestede activiteiten die hierboven zijn opgesomd, over openbare en particuliere netwerken via erkende versleutelingstechnologieën, zoals het gebruik van SSL-software (Secure Sockets Layer), die de door u ingevoerde informatie versleutelt. Hoewel de Onderneming de hierboven uiteengezette procedures volgt om de aan de Onderneming verstrekte Persoonlijke Informatie te beschermen, is geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig. Hoewel de Onderneming ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kan de Onderneming de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

INTERNET-FRAUDE


Het bedrijf heeft een ZERO TOLERANCE-beleid voor internetfraude of elke poging om toegang te krijgen tot of informatie te verkrijgen over klanten of andere informatie op zijn websites via illegale of heimelijke middelen. De onderneming werkt samen met lokale, nationale en internationale fraudeonderzoeksbureaus en maakt gebruik van diverse elektronische en andere middelen om frauduleuze activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te onderscheppen. Het bedrijf vervolgt op agressieve wijze, in de ruimste zin van de wet, de daders die zijn aangehouden voor frauduleuze activiteiten op zijn website. Agentschappen waarmee de onderneming samenwerkt zijn: staats- en lokale politieautoriteiten, het Federal Bureau of Investigation van de Verenigde Staten, Amerikaanse en internationale douanediensten, en Interpol.

KINDEREN


De sites van het bedrijf zijn niet bedoeld voor of gericht op personen onder de 18 jaar. Het bedrijf koopt of verkoopt geen producten of diensten van of aan kinderen. Elke persoon die zijn informatie via de websites van het bedrijf aan het bedrijf verstrekt, verklaart aan het bedrijf dat hij 18 jaar of ouder is.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING


De Onderneming zal dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, waarbij telkens de laatst bijgewerkte datum bovenaan het Privacybeleid zal worden vermeld en de aard van de herzieningen binnen de verklaring zal worden aangegeven. Het Bedrijf zal klanten van wezenlijke veranderingen in deze verklaring op de hoogte brengen via e-mail of door een opvallende kennisgeving op zijn website te plaatsen.