POLITYKA PRYWATNOŚCI


Prywatne przedsiębiorstwo (wspólnie “CheapestGameStore”) szanuje Państwa prawo do prywatności i uznaje znaczenie ochrony danych osobowych (zdefiniowanych poniżej) dostarczonych nam przez Państwa. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Spółka gromadzi, przechowuje i wykorzystuje Dane Osobowe przekazywane przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych Spółki oraz poprzez komunikację telefoniczną lub mailową, którą mogą Państwo z nią nawiązać. Niniejsza Polityka prywatności opisuje również wybory dostępne dla użytkownika w odniesieniu do korzystania przez Spółkę z danych osobowych, które użytkownik nam przekazuje, a także działania, które użytkownik może podjąć, aby uzyskać dostęp do tych informacji i zażądać od Spółki ich poprawienia lub usunięcia. Wpisany do rejestru ochrony danych osobowych pod numerem: 22620

ZGODA


Korzystając ze stron internetowych Spółki, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z niniejszą Polityką Prywatności i wyrażają zgodę na opisane w niej praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez Spółkę Danych Osobowych dostarczonych nam przez Państwa. Jest to cała i wyłączna Polityka Prywatności Spółki i zastępuje ona wszelkie wcześniejsze wersje. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności zgodnie z jej warunkami w dowolnym momencie, dlatego zachęcamy do częstego odwiedzania tej strony, częstego przeglądania Polityki Prywatności i bycia informowanym o wszelkich jej zmianach.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI


“Dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą zidentyfikować Cię jako konkretną osobę, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje kontaktowe, zarówno w pracy, jak i w domu. Na wszystkich stronach internetowych firmy, które gromadzą dane osobowe, wyraźnie opisujemy, jakie informacje są wymagane w celu dostarczenia użytkownikowi produktu, usługi lub funkcji, o którą prosił. Gromadzimy Dane Osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami, gdy rejestrują się Państwo u nas, gdy korzystają Państwo z naszych produktów i usług, gdy składają Państwo u nas zamówienie, gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub strony internetowe niektórych partnerów Firmy oraz gdy biorą Państwo udział w promocjach i loteriach.

NEWSLETTERS


Jeśli zechcą Państwo zapisać się na biuletyn (biuletyny) Spółki, wykorzystamy Państwa nazwisko i adres e-mail, aby wysłać Państwu biuletyny.

INNE ZEBRANE INFORMACJE


Niektóre informacje mogą być zbierane automatycznie przy każdej wizycie na stronach internetowych Firmy, takie jak pliki cookie i informacje o komputerze. Ponadto, informacje mogą być zbierane z innych niezależnych, zewnętrznych źródeł. Zbieramy również informacje o tym, jakie strony odwiedzasz w ramach tej witryny. Te dane dotyczące odwiedzin strony są identyfikowane jedynie przez unikalny adres URL.

COOKIES


W ramach interakcji z przeglądarką użytkownika Spółka wykorzystuje zarówno pliki cookie służące do identyfikacji sesji, jak i trwałe pliki cookie. Plik cookie to alfanumeryczny identyfikator (plik), który strony internetowe Spółki przesyłają na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby umożliwić systemom Spółki rozpoznanie przeglądarki użytkownika w celach archiwizacyjnych. Plik cookie z identyfikacją sesji wygasa po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym przez dłuższy czas. Używamy plików cookie ID sesji, aby ułatwić Ci poruszanie się po naszych stronach internetowych. Używamy trwałych plików cookie, aby zidentyfikować i śledzić, które sekcje naszej strony internetowej są najczęściej odwiedzane. Używamy również trwałych plików cookie w tych obszarach witryny internetowej, w których należy się zarejestrować i w których użytkownik może dostosować wyświetlane informacje, aby nie musiał wprowadzać swoich preferencji więcej niż raz.

Niektórzy partnerzy biznesowi Spółki (np. reklamodawcy) wykorzystują na stronie pliki cookies. Nie mamy dostępu do tych plików cookie ani nie mamy nad nimi kontroli (patrz “Reklamy stron trzecich” i “Pliki cookie stron trzecich” poniżej). W związku z tym, niniejsza Polityka Prywatności obejmuje korzystanie z plików cookie wyłącznie przez Spółkę i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez jakichkolwiek reklamodawców.

FILMY LOG


Jak w przypadku większości stron internetowych, Firma zbiera pewne informacje automatycznie i przechowuje je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wychodzące, system operacyjny, znacznik daty/czasu oraz dane dotyczące strumienia kliknięć. Firma wykorzystuje te informacje do analizy trendów, wykrywania oszustw, administrowania stronami Firmy, śledzenia ruchów użytkownika na stronach internetowych oraz zbierania informacji demograficznych o bazie użytkowników Firmy jako całości.

INFORMACJE ZE ŹRÓDEŁ STRON TRZECICH


Aby ulepszyć usługi i zwiększyć personalizację, Firma może okresowo uzyskiwać informacje o użytkowniku z innych niezależnych źródeł stron trzecich i dodawać je do informacji o koncie. Na przykład, kiedy odwiedzasz stronę, na której Firma się reklamuje, i klikasz przez taką reklamę, Firma może umieścić pliki cookie na Twoim komputerze.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI


Spółka gromadzi dane osobowe w celu sprawdzenia poprawności nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu wysyłki, numeru karty kredytowej oraz daty ważności karty kredytowej, w celu wykrycia oszustwa, wystawienia rachunku za zakupione produkty i usługi oraz zapłacenia za sprzedane produkty i usługi. Firma wykorzystuje adres(y) e-mail użytkownika do kontaktowania się z nim w sprawie statusu zamówienia, gdy jest to konieczne, oraz do wysyłania potwierdzenia zakupu/sprzedaży i powiadomienia o wysyłce zamówienia.

BEZPIECZEŃSTWO


Firma chroni prywatność i integralność gromadzonych przez siebie informacji poprzez stosowanie odpowiednich protokołów administracyjnych, zabezpieczeń technicznych i fizycznych kontroli bezpieczeństwa mających na celu ograniczenie dostępu, wykrywanie i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi, niewłaściwemu ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu informacji znajdujących się pod jej kontrolą. Firma przekazuje informacje wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców usług do określonych operacji zlecanych na zewnątrz, wymienionych powyżej, przez sieci publiczne i prywatne za pomocą uznanych technologii szyfrowania, takich jak użycie oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje informacje wprowadzane przez użytkownika. Chociaż Spółka stosuje procedury określone powyżej w celu ochrony danych osobowych przekazywanych Spółce, żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Tak więc, podczas gdy Spółka stara się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony danych osobowych, Spółka nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

OSZUSTWO INTERNETOWE


Firma prowadzi politykę ZERO TOLERANCJI dla oszustw internetowych lub wszelkich prób uzyskania dostępu lub zdobycia informacji o klientach lub innych informacji na jej stronach internetowych za pomocą nielegalnych lub podstępnych środków. Firma współpracuje z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi agencjami zajmującymi się badaniem nadużyć finansowych i stosuje szereg środków elektronicznych i innych w celu zniechęcenia, wykrycia i przechwycenia działań oszukańczych. Firma agresywnie ściga, w pełnym zakresie prawa, tych sprawców, którzy zostali przyłapani na prowadzeniu oszukańczej działalności na jej stronie internetowej. Agencje, z którymi Spółka współpracuje to: stanowe i lokalne organy policyjne, Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych, amerykańskie i międzynarodowe agencje celne oraz Interpol.

DZIECI


Witryny Firmy nie są przeznaczone ani skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Firma nie kupuje ani nie sprzedaje produktów ani usług od dzieci ani do nich. Każda osoba, która dostarcza swoje dane do Firmy poprzez strony internetowe Firmy, oświadcza Firmie, że ma 18 lat lub więcej.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU


Spółka będzie od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, za każdym razem zmieniając datę ostatniej aktualizacji w górnej części Polityki Prywatności i wskazując charakter zmian w ramach oświadczenia. Firma powiadomi klientów o istotnych zmianach w tym oświadczeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na swojej stronie internetowej.