Όροι Πώλησης

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος, 2019

Η Cheapestgamestore.com (“εμείς” ή “εμάς”) διαθέτει προϊόντα προς αγορά μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα. Η αγορά οποιουδήποτε
Το προϊόν Cheapestgamestore.com διέπεται από τους παρόντες Όρους Πώλησης (“Όροι”). Η αγορά ενός παιχνιδιού του Προμηθευτή, που περιγράφεται στην Ενότητα 1.1 παρακάτω, διέπεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω δωροκάρτας και οι παρόντες Όροι παύουν να ισχύουν κατά τη στιγμή της αγοράς αυτής. Η χρήση του
Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για κινητά Cheapestgamestore.com διέπονται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας [βλ. http:// www.Cheapestgamestore.com /terms-of-service].

Οι παρόντες Όροι αποτελούν νομική συμφωνία μεταξύ εσάς (“εσείς” ή “σας”) και
Cheapestgamestore.com . Με την αγορά των προϊόντων της Cheapestgamestore.com και/ή κάνοντας κλικ στο “Αποδοχή” των παρόντων Όρων, όπου αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε εσάς, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, μην κάνετε αγορές από
Cheapestgamestore.com .

Η Cheapestgamestore.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει όλους ή μέρος των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν προβούμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους, θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές αυτές με την ανάρτηση των αλλαγών αυτών στους ιστότοπους ή στις εφαρμογές μας για κινητά και την ενημέρωση της ημερομηνίας “Τελευταία ενημέρωση” στην κορυφή των παρόντων Όρων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε τους παρόντες Όρους κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά από το Cheapestgamestore.com για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εν λόγω αγορά. Η συνεχιζόμενη χρήση του
Τα προϊόντα Cheapestgamestore.com υποδηλώνουν την αποδοχή οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους.

Η επικοινωνία με το Cheapestgamestore.com είναι δυνατή μέσω live-chat και email: [email protected] ή [email protected]


1. Cheapestgamestore.com Προϊόντα

1.1 Λογαριασμός χρήστη PlayStation που περιέχει ψηφιακά παιχνίδια. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας για κινητά σας επιτρέπουν να αγοράζετε και να πουλάτε λογαριασμούς χρηστών PlayStation που περιέχουν ψηφιακά παιχνίδια. Ο λογαριασμός Playstation θα περιέχει αρχικά ένα ή περισσότερα ψηφιακά παιχνίδια ή εφαρμογές.

Όροι και ευθύνη προμηθευτή παιχνιδιών. Τα παιχνίδια που αγοράζονται μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας για κινητά εκδίδονται και ενεργοποιούνται από συμμετέχοντες τρίτους ιδιώτες, λιανοπωλητές και πωλητές (συλλογικά “πωλητές”). Η αγορά κάθε Λογαριασμού θα διέπεται από ορισμένους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Προμηθευτή που τον εκδίδει. Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας και τον προωθητικό χαρακτήρα ορισμένων Δωροκαρτών, οι Προμηθευτές ενδέχεται να ορίσουν ημερομηνίες λήξης για τις εν λόγω Δωροκάρτες, εκτός από άλλους περιορισμούς και απαιτήσεις. Θα πρέπει να διαβάσετε και να εξοικειωθείτε με όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του Προμηθευτή πριν αγοράσετε οποιοδήποτε Παιχνίδι. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους ισχύοντες όρους του Προμηθευτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Προμηθευτή που εκδίδει το έγγραφο.

Ως εκδότες των παιχνιδιών, οι Προμηθευτές (και όχι το Cheapestgamestore.com ) είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις πτυχές των προγραμμάτων τους. Οι πωλητές είναι επίσης υπεύθυνοι για όλες τις ευθύνες, ζημίες και έξοδα που υφίστανται εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος πελάτης σε σχέση με την αγορά και τη χρήση του παιχνιδιού τους. Ενώ το Cheapestgamestore.com προσπαθεί να συνεργάζεται με αξιόπιστους και επαληθευμένους Προμηθευτές, το Cheapestgamestore.com δεν φέρει καμία ευθύνη για (i) την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς από έναν Προμηθευτή μέσω της χρήσης οποιουδήποτε παιχνιδιού και (ii) η αδυναμία οποιουδήποτε Προμηθευτή να τιμήσει τη συνέχεια της υποστήριξης ενός παιχνιδιού. Θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στον Προμηθευτή για οποιαδήποτε θεραπεία σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα.

Λογαριασμός χρήστη Σφάλματα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και να εξαλείψουμε τα λάθη στα προϊόντα που πωλούμε.Ωστόσο, η Cheapestgamestore.com δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός χρήστη και οι πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής, των πληροφοριών πωλητή ή των πληροφοριών τιμολόγησης) που παρέχονται είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση λάθους, σε μια επιβεβαίωση παραγγελίας, κατά την επεξεργασία μιας αγοράς λογαριασμού χρήστη ή με άλλο τρόπο, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε το λάθος και να αναθεωρήσουμε την παραγγελία σας αναλόγως (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης της σωστής τιμής) ή να ακυρώσουμε την παραγγελία και να επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό που χρεώθηκε.

2. Αποποίηση ευθυνών

Εκτός από τις αποποιήσεις, τα όρια ευθύνης και τις υποχρεώσεις αποζημίωσης που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι ισχύουν για τους παρόντες Όρους και ενσωματώνονται στο παρόν με την παρούσα αναφορά, παραιτείστε και απαλλάσσετε την Cheapestgamestore.com και τις θυγατρικές της, τις θυγατρικές της, τους εταίρους της, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη, ζημία και κόστος που προκύπτει ή σχετίζεται με (i) την απώλεια ή την κλοπή οποιουδήποτε προϊόντος του Cheapestgamestore.com και (ii) οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ενός Προμηθευτή σε σχέση με έναν Λογαριασμό Χρήστη που παρέχει.Όσον αφορά τα προϊόντα της Cheapestgamestore.com, ο κίνδυνος απώλειας και ο τίτλος ιδιοκτησίας για τα εν λόγω προϊόντα μεταβιβάζεται σε εσάς όταν ολοκληρώσετε την αγορά του σχετικού προϊόντος. Η Cheapestgamestore.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από κλεμμένο ή χαμένο προϊόν της Cheapestgamestore.com ή από οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος σας της Cheapestgamestore.com χωρίς την άδειά σας. Η Cheapestgamestore.com δεν είναι υπεύθυνη για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου ή χαμένου προϊόντος σας.Η Cheapestgamestore.com και οι δικαιοδόχοι της, οι θυγατρικές της και οι δικαιοπάροχοι δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τα προϊόντα της Cheapestgamestore.com, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.Όλα τα προϊόντα Cheapestgamestore.com είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα εντός των ΗΠΑ και παγκοσμίως,

Αυτές οι αποποιήσεις και οι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν ή να μην ισχύουν για εσάς και είναι άκυρες όπου απαγορεύεται.

3. Επιλογές πληρωμής

Κατά την πραγματοποίηση μιας αγοράς στους ιστότοπους ή σε μια εφαρμογή για κινητά, η Cheapestgamestore.com δέχεται διάφορες μορφές πληρωμής, όπως με κάρτα πληρωμής, PayPal, Apple Pay, Google Wallet και Bitcoin. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η ονομαστική αξία του προϊόντος Cheapestgamestore.com θα χρεωθεί πλήρως κατά τη στιγμή που αγοράζετε και η Cheapestgamestore.com παρέχει το προϊόν Cheapestgamestore.com. Με την πραγματοποίηση της αγοράς, αναγνωρίζετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε την καθορισμένη Κάρτα Πληρωμής ή άλλη μέθοδο πληρωμής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε την παραγγελία σας στην εν λόγω Κάρτα Πληρωμής ή άλλη μέθοδο πληρωμής. Όταν παρέχετε τις πληροφορίες πληρωμής σας, μας εξουσιοδοτείτε (ή έναν τρίτο επεξεργαστή πληρωμών) να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε την πληρωμή σας και τις σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που η Κάρτα Πληρωμής ή άλλη μέθοδος πληρωμής που έχετε ορίσει δεν μπορεί να επαληθευτεί, είναι άκυρη ή δεν είναι άλλως αποδεκτή, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε αυτόματα την παραγγελία σας. Τα τέλη επεξεργασίας καρτών πληρωμής ενδέχεται να ισχύουν ακόμη και αν η κάρτα πληρωμής έχει λήξει ή αλλάξει μέχρι τη στιγμή που η Cheapestgamestore.com υποβάλλει τις χρεώσεις. Είστε υπεύθυνοι για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος αντιμετωπίσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε με την παραγγελία σας.

4. Φόροι

Όσον αφορά το Λογαριασμό χρήστη που αγοράζετε από τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές για κινητά, το ποσό που καταβάλλεται για οποιονδήποτε Λογαριασμό χρήστη δεν περιλαμβάνει φόρους πωλήσεων, προστιθέμενης αξίας ή χρήσης, οι οποίοι ενδέχεται να σας χρεωθούν ξεχωριστά από τον εκάστοτε Προμηθευτή κατά τη στιγμή που αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τον Προμηθευτή χρησιμοποιώντας το Λογαριασμό χρήστη.

5. Cheapestgamestore.com Σημεία

Θα κερδίσετε πόντους Cheapestgamestore.com για την αγορά ενός προϊόντος Cheapestgamestore.com. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης [at http://cheapestgamestore.com/terms-of-service] για λεπτομέρειες.

6. Ακυρώσεις; Δεν υπάρχουν επιστροφές

Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές για κινητά είναι οριστικές. Οι αγορασμένοι Λογαριασμοί Χρήστη δεν επιστρέφονται και δεν επιστρέφονται, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν ένας Λογαριασμός Χρήστη δεν λειτουργεί, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, είτε να σας επιστρέψουμε το ποσό αγοράς του Λογαριασμού Χρήστη είτε να αντικαταστήσουμε τον ελαττωματικό Λογαριασμό Χρήστη με έναν εναλλακτικό Λογαριασμό Χρήστη ή με προϊόντα ή υπηρεσίες ίσης αξίας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την παραγγελία σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected]

7. Αποκλειόμενοι χρήστες και περιοχές

Δεν επιτρέπεται να κάνετε αγορές από το Cheapestgamestore.com εάν είστε (i) που βρίσκεται σε, τελεί υπό τον έλεγχο ή είναι υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε χώρας στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο σε αγαθά ή υπηρεσίες, (ii) που χαρακτηρίζεται ως “ειδικά καθορισμένη ιθαγένεια” ή (iii) που έχει συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Απορριπτόμενων Προσώπων ή στον Κατάλογο Φορέων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ.

8. Απόρρητο

Ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου μας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε πληροφορίες και δεδομένα [see http://cheapestgamestore.com/privacy].

9. Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε η εν λόγω διάταξη θεωρείται διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

10. Παραίτηση

Η επιβολή των Όρων εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική μας ευχέρεια και η αποτυχία μας να επιβάλλουμε μια διάταξη σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να επιβάλλουμε την εν λόγω διάταξη σε άλλες περιπτώσεις.

11. Όλα τα παιχνίδια είναι στα αγγλικά. Αν θέλετε να μάθετε αν αυτό το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Ζωντανής Συνομιλίας ΠΡΙΝ αγοράσετε. Δεν δικαιούστε να λάβετε επιστροφή χρημάτων με βάση το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν υποστηρίζει τη γλώσσα που επιθυμείτε, εάν δεν σας έχει επιβεβαιωθεί προηγουμένως από τους χειριστές μας ότι το παιχνίδι την υποστηρίζει.

12. Εγγύηση

α) Όλα τα παιχνίδια έχουν εγγύηση 1 έτους. Εάν ο πελάτης αλλάξει το αναγνωριστικό σύνδεσης (email) του λογαριασμού παιχνιδιού ή ενεργοποιήσει την επαλήθευση 2 βημάτων ή το XBOX Passkey, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

β) Εάν το παιχνίδι έχει αγοραστεί για να μεταπωληθεί, η εγγύηση είναι 15 ημέρες από τη στιγμή της αγοράς.

13. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους παρόντες Όρους ή την
Προϊόντα Cheapestgamestore.com, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: [email protected] ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη Live Chat χρησιμοποιώντας το κουμπί στην κεντρική μας σελίδα.

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις; EULAs

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες G2A Pay που παρέχονται από την G2A.COM Limited (εφεξής “πάροχος υπηρεσιών G2A Pay”) για να πραγματοποιήσετε μια αγορά στον ιστότοπό μας, η ευθύνη για την αγορά σας θα μεταβιβαστεί πρώτα στην G2A.COM Limited πριν σας παραδοθεί. Ο πάροχος υπηρεσιών G2A Pay αναλαμβάνει την πρωταρχική ευθύνη, με τη βοήθειά μας, για την πληρωμή και την υποστήριξη πελατών που σχετίζονται με την πληρωμή. Οι όροι μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών G2A Pay και των πελατών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του G2A Pay διέπονται από ξεχωριστές συμφωνίες και δεν υπόκεινται στους Όρους του παρόντος ιστότοπου.

Όσον αφορά τους πελάτες που πραγματοποιούν αγορές μέσω του checkout του παρόχου υπηρεσιών G2A Pay, (i) η Πολιτική Απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών G2A Pay ισχύει για όλες τις πληρωμές και θα πρέπει να εξετάζεται πριν από οποιαδήποτε αγορά, και (ii) η πολιτική επιστροφών του παρόχου υπηρεσιών G2A Pay θα εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές, εκτός εάν ο σχετικός προμηθευτής ενημερώσει ρητά τους αγοραστές εκ των προτέρων. Επιπλέον, η αγορά ορισμένων προϊόντων μπορεί επίσης να απαιτεί από τους αγοραστές να συμφωνήσουν με μία ή περισσότερες συμφωνίες άδειας χρήσης τελικού χρήστη (ή “EULA”) που μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετους όρους που καθορίζονται από τον προμηθευτή του προϊόντος και όχι από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών G2A Pay. Θα δεσμεύεστε από κάθε EULA με την οποία συμφωνείτε.

Εμείς ή/και οι οντότητες που πωλούν προϊόντα στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες G2A Pay είμαστε κυρίως υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες εγγύησης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης ή υποστήριξης προϊόντων για τα εν λόγω προϊόντα. Εμείς ή/και οι οντότητες που πωλούν προϊόντα στον ιστότοπό μας είμαστε κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι έναντι των χρηστών για τυχόν υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση των παραγγελιών και των συμφωνιών EULA που έχει συνάψει ο Τελικός Χρήστης Πελάτης. Ο πάροχος υπηρεσιών G2A Pay είναι κυρίως υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της πληρωμής σας.

Είστε υπεύθυνοι για τυχόν τέλη, φόρους ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με την αγορά και την παράδοση των προϊόντων σας και προκύπτουν από χρεώσεις που επιβάλλονται από τη σχέση σας με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή από τους δασμούς και τους φόρους που επιβάλλονται από τους τοπικούς τελωνειακούς υπαλλήλους ή άλλους ρυθμιστικούς φορείς.

Για ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών ή αμφισβητήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Ερωτήσεις σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της πληρωμής του παρόχου υπηρεσιών G2A Pay θα πρέπει να απευθύνονται στο [email protected]

Όπου είναι δυνατόν, θα συνεργαστούμε μαζί σας ή/και με οποιονδήποτε χρήστη που πουλάει στον ιστότοπό μας, για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την αγορά σας.