Υποστήριξη πελατών

Βρείτε την απάντησή σας στο Συχνές ερωτήσεις (FAQ) ! Δεν μπορείτε να βρείτε την απάντησή σας; Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας

Οι πιο συχνές ερωτήσεις

Accordion #1
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #2
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion #3
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ερωτήσεις σχετικά με τις παραγγελίες

What is the deliverytime?

The deliverytime depends on the product that you ordered. 

 

Redeemkey
For redeemkeys we have a fully automated deliverysystem that will deliver the key to unlock the game instantly after purchase per email. You can start downloading right after you order.

 

Account format
For games that need a manual delivery via account there is some more work to do. Our team works 24/7 to deliver games and in most cases the games are delivered within a couple of hours. We try to keep the deliverytime below 3 hours.

 

If you have waited longer than this period feel free to get in touch with us via the provided link to the live chat, our team will be happy to give you more information.

My email in the order is wrong, how can i change it?

Did you provide a wrong email adress and did not receive the delivery for your order? Get in touch with us via our customer support and let us know so we can correct it manually and resend the delivery.

 

Our team will ask for some details or a proof of payment to confirm that its really you.

I did not receive my order yet

It happens sometimes that there are a lot of orders coming in, our team tries to prepare for these situations but it happens that it gets too busy and delivery takes longer than usual. 

It can also happen that the game ordered is in very high demand and we have trouble keeping up with the demand, in these cases we try to warn before ordering in the product page itself, but we cannot always be fully prepared.

 

We understand that its very inconvenient in cases where you wait much longer than our promised delivery time. Its also not a fun thing for us to keep you waiting, If you waited over 12 hours for delivery you should get in touch with us to get the problem solved.

 

In the most rare cases we have customers waiting for 2/3 days for their game, if this is the case for you please get in touch with us to get some sort of compensation for the inconvenience..

My game stopped working

We are sorry to hear that, but we are prepared for it.

In some cases account get lost and the games stop working, there is an easy fix for it, we provide a new account and you can continue playing like you were before.

Warranty

This is exactly why we offer a warranty with our sales. If anything happens with the game youre covered by our ‘customer protection program’.

Get in touch with us via live chat, link was provided in the deliverymail. Our team will gladly help you with this issue.

No warranty?

If the issue happened after the warranty has expired you can still get in touch with our customer support to get a solution.

Open a ticket

Can i use my game on another console?

Games that are delivered via account format are locked to a single console and are not reinstallable. They have a warranty for one single install on a single console. It will however work on all active profiles on that console.

 

Redeemkeys are locked to a profile and are reinstallable as many times as you whish.

Can i cancel my order?

For digital products that are refundable you have 14 days time to request a refund. However there are some terms applied.

 

Redeemkeys

For redeemkeys there is no refund possible, because these keys are only usable once and we cannot take them back. Once you placed your order and received a redeemkey there is no going back.

 

Account format

For games that are delivered trough account there is a refund possible before the unlock code is entered on our deliveryplatform. After receiving an account there is no longer a refund possible.

However if there is a case where for example you waited for 3 days or longer and there was still no delivery, you may request a refund and we will process it as soon as we can.

 

In short

Refund is possible before delivery of the game, after delivery we cannot accept a refund.

 

Refundfee

In our market our margins are very tiny, and processing orders deliveries and refunds takes a lot of time and costs us a fee as well. that is why we must charge a small fee for processing refunds. This fee varies between €0,90 and €2,80, depending on your region and payment option. If you request a refund you must be aware of this. We also warn about this via our customer support.

Where can i see my orderhistory?

Right now we do not have an active platform where you can log in to see your history, but it is being build in the backend, soon you can create your own account and check your history.

 

For now if you whish to see your history you can contact us and we will provide all data we have about you, that is not only your order history but also all emails we have sent to you in the past.

Something wrong with my order

If you believe that there is an error with your order like a typo in the checkout, wrong delivery or anything else,  feel free to get in touch with our customer support to get it solved.

 

Get in touch

Ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα

Looking for a game that's not listed

No problem, open a ticket for support and let us know what game you’re looking for, we will contact our suppliers and get you the best deal.

 

Get in touch

Why are some games much cheaper than other sites?

We have 1 goal and its in the name of the site: The Cheapest Game Store.

Our goal is to make cheap gaming possible. We deliver digital games only, by doing so we can save on shipping. We negotiate the best prices with all suppliers worldwide, we keep our team small and work hard. We automate everything so we have as few costs as possible. Our margins are as low as possible as well.

And if we sell more we can even lower our prices more.

 

We came with this concept for account format a while ago, we use the gameshare function of consoles to share games between gamers. Ofte two gamers buy a game together and share it with each other to save money, that is what we do as well. We share the games between two gamers and manage the account.

What is account format?

There are many ways to gain access to a game, this can be done with a cd key, with a redeemkey that you activate on your account, or you can share license via account, by adding another account to your console and setting your console as the primary for the account and get access to the game on your own profile.

 

Gamesharing is the function that allows us to do this, you are allowed to share the license of a game with another console and if you dont have anyone to share with you can use our system to get the games for less, knowing what you do and what you dont get.

 

The gamesharing function is described by sony in the following link:

https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/playstation-plus/playstation-plus/sharing-playstation-plus-benefits-with-a-friend-on-playstation-4/

 

How do we do it?

We have suppliers that work arround the clock to keep us suplied with the games. They create and manage the accounts and make sure there are no problems occuring. We sell the primary license of the game to our customer and our supplier can sell the secondary license to another offline user anywhere in the world. By making sure this is happening smoothly we can offer the best possible service with a warranty called ´Customer Protection Program´. We sell games with a standard warranty of 6 months.

 

What are the differences between disk, redeemkey and account?

Features Disk Redeemkey Account
Full official game
Play multiplayer
Collect trohpies
Take space in HDD
Takes physical space
Can get damaged
Cool boxart to collect
Resell games
Refundable after purchase
Share game with friends
Play without disk
Faster loading
Switch between games superfast
Region free
Warranty 6 / 12 Months warranty
Deliverytime 2/3 Businessdays INSTANT 1-6 Hours
Average new release price 59.99 69.99 49.99

Why is a warranty needed?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
My game stopped working
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
The account is not working
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How do you deliver?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i play multiplayer?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i play in my region?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What is the difference between disk and digital?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ερωτήσεις σχετικά με την πληρωμή

What payment methods are available?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What is PayOP
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Why is there no PayPal?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How can i use my coupon?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ερωτήσεις σχετικά με την παράδοση

I did not receive my order yet
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How do you deliver?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What is the deliverytime for games?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
My email in the order is wrong, how can i change it?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i cancel my order?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How do i install a game?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Something wrong with my order
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What is the difference between disk and digital?
Accordion Content

Ερωτήσεις σχετικά με την επιστροφή

Can i get a refund?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i switch from game?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
My game stopped working
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
When do i get my money back after a refund request?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ερωτήσεις σχετικά με τη μορφή λογαριασμού

What is account format?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What are the differences between a normal game and account format?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How are games so cheap?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
How do i download/install a game?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I have a problem with a game
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i play on my own profile?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i play multiplayer?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i try before i buy?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Customer Protection program
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ερωτήσεις σχετικά με την εγγύηση

What is 'Customer Protection Program'?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
What's included in the warranty
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Extended warranty
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Why do i need a warranty?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
My game stopped working
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Terms for the warranty
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Άλλες ερωτήσεις για εμάς

Why are some games much cheaper than other sites?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I have a complaint
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Does Cheapestgamestore use cookies?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I want my data deleted
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
My question was not listed..
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Can i get in touch with CheapestGameStore.com?
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Χρειάζεστε ακόμα βοήθεια;

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη για να λάβετε βοήθεια

Απαντήσεις εντός 12 ωρών